Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Bạn đăng nhập vào trang chủ của Mojang LINK ĐĂNG NHẬP
Nhập tài khoản Minecraft của bạn vào:


Bấm vào nút Change để đổi tên:


Nhập tên Minecraft bạn muốn đổi, sau đó bấm kiểm tra tên có bị trùng không. Nếu tên của bạn chưa ai dùng thì nó hiện màu xanh lá như trong hình:


Bấm Change name là OK

SAU ĐÓ VÀO GAME VÀ THƯỞNG THỨC THÔI :D
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!