!DOCTYPE html> Hướng dẫn ShoppMC
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Bạn đăng nhập vào trang chủ của MINECRAFT.NET LINK ĐĂNG NHẬP


Lưu ý: Đăng nhập sai quá 3 lần sẽ bị Ban IP 30 phút, trong lúc đó bạn không thể đăng nhập vào Minecraft hoặc Mojang được, nên đợi sau 30 phút (hoặc fakeIP) để có thể đăng nhập lại

Sau khi đăng nhập xong, bạn vào Trang đổi skin minecraft
Sau đó bấm vào nút Select A File. Chọn Skin bạn muốn upload. Bấm Open


Chọn UploadSAU ĐÓ VÀO GAME VÀ THƯỞNG THỨC THÔI :D
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!