Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Bạn đăng nhập vào trang chủ của Mojang LINK ĐĂNG NHẬP
Nhập tài khoản Minecraft của bạn vào:


Vào My Account, chọn Settings


Chọn mục Password


Ở mục New Password và Repeat new password. Bạn nhập Mật khẩu mới của bạn vào. Và sau đó nhập lại Mật khẩu cũ ở Current Password


Sau đó ấn Save là xong!

SAU ĐÓ VÀO GAME VÀ THƯỞNG THỨC THÔI :D
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!