Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Bạn đăng nhập vào trang chủ của Mojang LINK ĐĂNG NHẬP
Nhập tài khoản Minecraft của bạn vào:


Vào My Account, chọn Settings


Chọn mục Email


Bấm Change my Email


Điền Email bạn muốn đổi, sau đó ấn Request Email Change


Sau đó bạn vào email của bạn, nó sẽ có 1 thư mới gửi từ Mojang


Mở lên sẽ có 1 cái Link, bạn bấm vào Link đó


Sau khi bấm vào link nó sẽ dẫn bạn đến 1 trang web, bạn nhập Email Cũ của acc, Email Mới của bạn, và Câu hỏi bảo mật shop đưa khi mua acc


SAU ĐÓ VÀO GAME VÀ THƯỞNG THỨC THÔI :D
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!