Hiện tại Shop đang hết hàng, mong bạn thông cảm :<